Hoppa till sidans innehåll

Tävling & Event

Tävling & EventVälkommen till årets upplaga av Gubben Race den 26/8 2017!

I år arrangeras Gubben Race samma dag som Alnödagen - tillsammans blir det en stor folkfest i Alnö Båtklubbs småbåtshamn. Nedan finner du all informaion du behöver veta inför tävlingen.
För att ladda ned informationen i utskriftsvänligt format, klicka här!

 

Inbjudan
 
   
Kappsegling: Gubben Race
Tävlingen är öppen för kölbåtar SRS 
Datum:   26 Augusti 2017
Arrangör: Alnö Båtklubb 
   
1. Regler
 1.1.1 Kappseglingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) och med Appendix S.
Seglingsföreskrifterna består av föreskrifterna i KSR Appendix S, Standardseglingsföreskrifter, och kompletterande seglingsföreskrifter som kommer att finnas på den officiella anslagstavlan placerad vid tävlingsexpeditionen
   
2.  Villkor för att delta
2.1 Den tävlande ombord som har ansvaret ska vara medlem av en klubb som är
ansluten till sin nationella myndighet.
2.2 Varje tävlande båt ska vara ansvarförsäkrad 
2.3 Tävlande deltar i regattan helt på egen risk. Se KSR 4, Besluta att kappsegla. Den arrangerande myndigheten accepterar inget ansvar för sak- eller personskador som någon råkat ut för i samband med eller före, under eller efter regattan. 
   
3. Anmälan 
3.1 Anmälan ska göra senast 24/8 till This is a mailto link 
3.2 

Använd med fördel bifogad blankett. Anmälan ska innehålla uppgifter om

Skeppare *
Klubb *
Mobilnr. *
E-post *
Båttyp *
Segelnr. *
SRS-tal *
Eget mätbrev nr. 
Klass *
Besättningsmän 
Nåt mer?

Alla * markerade var obligatoriska fält som måste fyllas i. 

3.3

Anmälningsavgiften är 250 kr och betalas genom PG 832361-0 eller

Swish 123 199 78 81 Märk inbetalningen med ”gubben Race” Kvitto uppvisas vid registreringen.

3.4 En båt med ett alternativt SRS/SRSv-tal i SRS-tabellen, SRS-mätbrevet eller SRSv-mätbrevet för kappsegling utan undanvindssegel får anmälas utan sådana segel. Detta ska anmälas senast tisdag, 2017-08-22 kl. 23:59 i samband med anmälan.
3.5 

En båt med högst två personers besättning får kappsegla med ett SRS-tal för shorthanded kappsegling (SRSs). Detta ska anmälas senast tisdag, 2017-08-22 kl. 23:59 i samband med anmälan.

   
4.  Registrering 
4.1 Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen senast 26/8 kl. 09.30.
4.2

Mätbrev i förekommande fall ska kunna visas upp innan en båt kappseglar.

4.4 En båt eller utrustning kan när som helst besiktigas avseende överensstämmelse med reglerna. 
 4.5 Skadad eller förlorad utrustning får inte ersättas utan skriftligt tillstånd från kappseglingskommittén. Begäran om det ska göras till kappseglingskommittén vid första möjliga tillfälle.
   
5. Tidsprogram 
5.1

Program
Registrering: kl. 08.00 – 09.30                      Skepparmöte: kl. 10.00
Tid för första varningssignal: kl.10.55                     Prisutdelning: Efter protesttidens utgång.

   
6. Genomförande 
6.1 Tävlingen ingår som en delsegling i Guldkusten Cup 2017.
   
7. Kappseglingsområde
7.1 Kappseglingarna genomförs i vattnen vid Alnö båtklubb 
   
8. Banan 
8.1 Banan är en skärgårdsbana 
   
9.  Protester och straff 
9.2 KSR Appendix T gäller.
KSR Appendix T1 gäller. 
   
11. Priser 
11.2 Sakpriser 
   
12.  Övrig info 
 

Tävlingen ingår i evenemanget ”Alnödagen” med en rad olika prova på aktiviteter så som simning, jollesegling, vattenskoter etc. som kan kräva att man följer arrangörens anvisningar vid in och utsegling i hamnen.

De tävlande erbjuds att köpa mat till självkostnadspris. Biljetter erhålls vid registreringen.

Mer information om evenemanget finns på www.alnodagen.se

   
Datum 4/7 2017 
Namn Tage Carlsson 

 

Kompletterande
(Preliminära)
seglingsföreskrifter
   
Tävling: Gubben Race
Tävlingen är öppen för kölbåtar SRS
Den ingår som en delsegling i Guldkusten Cup 2017
Datum:   26 Augusti 2017
Arrangör: Alnö Båtklubb 
   
1. Tidsprogram
 1.1

Dag: Lördag
Datum: 17-08-26
Planerad tid för startsidnal: Kl 11.00

Sista varningssignal ges senast kl: 13.30

   
1.2
För att uppmärksamma båtar på att ett nytt startförfarande snart ska börja
kommer den orange startlinjeflaggan att visas med en ljudsignal minst fem
minuter före varningssignalen.
1.3 1 kappseglingar är planerad
   
2 Tävlingsexpeditionen och signalmastens placering.
2.1 Tävlingsexpeditionen är placerad i Klubbhuset 
2.2 Signaler i land kommer att visas på signalmasten som är placerad på södra hamnpiren
   
3.

Märken

3.1

Rundningsmärkena är
Märke 1: Draghällans fyr, Tas om Babord
Märke 2: Gubbens fyr, tas om Babord
Märke 3: Babordsmärke NO Snöskär, tas om Babord
Märke 4: Styrbordsmärke N Draghällan, Raholmsstenen, tas om Styrbord

Startmärken är två flaggprickar
Målmärken är två flaggprickar

3.2 Hinder i banan: Passage av fasta fiskeredskap måste ske utanför redskapens ytterflagg
   
4

Tidsbegränsning

4.1 Kappseglingens tidsbegränsning:
Maxtiden för första båt i mål är 5 timmar och 15 minuter. 
4.2 Målgångsfönster:
En båt som inte går i mål inom 2 timmar och 15 minuter, efter det att den första båten som seglat banan gått i mål, räknas som om den inte gått i mål.
Detta ändrar KSR 35 och A4.
4.3 Avkortad bana:
Banan kan avkortas vid Draghällan.
Visas flagga C från arrangörsbåt skall Draghällan rundas omgående om Babord och målgång blir i Alvik.
4.4

Båt som utgår eller ej går i mål skall underrätta seglingsledningen snarast på tel. 070-261 82 85

   
5 Ändringar och tillägg till KSR Appendix S
5.1  Banan är en skärgårdsbana enligt banskiss.
Detta ändrar AppSF 7.2 
5.2 Klassflaggan är en signalflagga D
Detta ändrar AppSF 6.1
5.3

Mållinjen är mellan två flaggprickar utanför Alnö Båtklubbs hamn i Alvik
Detta ändrar AppSF 11.1

5.4 KSR Appendix T gäller. 
5.5 KSR Appendix T1 gäller.

Alnö Båtklubb
- Årskalender -

ABKs plusgiro nr. 83 23 61 - 0

 

Januari

18/1 Ärtsoppslunch
11.00-14.00

Februari

22/2 Ärtsoppslunch
11.00-14.00 - OBS! Ändrat datum

26/2 Årsmöte 19.00

Mars

22/3 Ärtsoppslunch
11.00-14.00 - OBS! Ändrat datum

April

19/4 Ärtsoppslunch
11.00-14.00

Maj

17/5 Ärtsoppslunch
11.00-14.00

Postadress:
Alnö BK - Segling
Mats Jakobsson, Sågverksvägen 71
86591 Alnö

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link