Hoppa till sidans innehåll

Hamnen

Hamnen i Alvik är självklart hjärtat i ABKs verksamhet varifrån det mesta utgår.

ABK Hamn panorama natt


Hamnen ligger som man kan se utifrån bilden här ovan strax söder om Alnöbron.

I klubbhamnen finns 52 båtplatser, en travers som lyfter 10 ton, en mastkran 20 meter hög, en klubbstuga, förrådsbyggnader för traktor och jollar samt uppställningsplatser för båtar under vintern m.m.
Och inte minst en nybyggd båthall för uppställning av ett 20-tal båtar inomhus.

Det är också här i hamnen som klubbens ungdoms-verksamhet traditionellt pågår under sommaren sedan början av 80-talet - idag och under de senaste åren är tyvärr ABKs ungdomsverksamhet satt på sparlåga.

Varje år har klubben samlat ett trettiotal ungdomar som tagit sina första steg inom seglingens svåra konst - nu har klubben misslyckats att genomföra en generations-växling bland instruktörer och ledare så nya behövs. Ställ upp!

Under årens lopp har många projekt planerats och genomförts i hamnen för att förbättra de faciliteter som behövs för en bra verksamhet.
Hösten 2007 graderades båda travers och mastkran upp för att möta de nya krav som ständigt uppstår i hamnen med tyngre båtar och högre master. Idag lyfter traversen 10 ton och mastkranen är försedd med en gibb för att kunna lyfta master med en längd upp emot 20 meter.

Projektet att skapa ett båthus för dryga tjugo båtar har som sagt genomförts då byggnaden stod klar hösten 2011.
Strax före midsommar 2009 fick ABK sin bygglovsansökan beviljad för en båthall 45x20 meter.
Det samråd som skedde med grannarna till hamnen ledde inte till någon samstämmighet angående placeringen av hallen. Den placering som då avsågs var strax norr om bågskyttebanan - vilket ABK ansåg var en mer undanskymd placering.

En placering som dock innebar en förändring av rådande detaljplan i Alvik. Klubben beslöt då att söka bygglov helt enligt den rådande detaljplanen där hallen placeras så att klubb-stugan måste flyttas cirka åtta meter norrut.
Ett sämre alternativ för de närmsta grannarna. ABK friköpte marken inom fastigheten Öde 1:190 från kommunen och ett nytt arrendeavtal upprättades, vilket innebar att uppställningsplanen utomhus flyttades in på klubbens "egen" arrenderade mark.

 

Rescue Sundsvall

Etableringen av SSRS sjöräddningsstation i anslutning till hamnen är slutförd med ett stationshus och räddningsbåtarna "Gustav B Thordén" och "Mignon Wallenius" samt ett miljösläp - utrustad med 200 meter oljelänsar - finns i Alvik. För mer information se SSRS/Sundsvalls egen hemsida.

Alnö Båtklubb

2017-04-09
Nu finns handlingar från årsmötet 2017 tillgängliga på webbsidan.
 
2012-03-07
Nu startar vi en uppbyggnad av ABKs webbplats här i IdrottOnline´s miljö. Jobbet tar en stund att göra och ännu en tid kommer det att finnas information på http://www.alnobatklubb.com
 
2012-03-07
Grattis - nu har er förening tillgång till IdrottOnline Klubb. Det är verktyget där ni via hemsidan kan hantera och publicera all tänkbar information för er förening! Ni kan lägga upp lag- och gruppsidor inklusive aktivitetskalendrar. Ni har också tillgång till ett mediaarkiv för bilder och dokument samt en verktygslåda där ni t ex administrerar föreningens LOK-stödsredovisning, hanterar föreningsinformation och lämnar in årsrapporten till Riksid...

Alnö Båtklubb
- Årskalender -

ABK plusgiro nr: 83 23 61 - 0
ABK Swish: 123 199 7881

 

Vänligen notera, höstens arbetsdagar är fördelade på fyra tillfällen, se datum nedan.
 Tilldelning av tid meddalas på webb och via mail. 

September

29:e Sept
09.00-16.00 Arbetsdag i hamnen

 

Oktober

5:e Okt
09.00-17.00 Arbetsdag i hamnen
12.00-14.00 Medlemsmöte

6:e Okt
09.00-16.00

12:e Okt
09.00-16.00 Arbetsdag i hamnen

 

November

23:e Nov
Klubbfest - se separat inbjudan närmare aktuellt datum

Postadress:
Alnö BK - Segling
Lindbergh, Brisvägen 18
86551 Ankarsvik

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link