Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte 26/2

30 JAN 2018 22:00
Välkommen på årsmöte i klubblokalen den 26:e februari 2018 kl. 19.00
  • Skapad: 30 JAN 2018 22:00

Du kallas härmed till årsmöte i Alnö båtklubb ABK torsdagen den 26 februari kl. 19.00 i
klubbstugan.
Agenda för mötet finner du nedan. Eventuella motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 3
veckor innan mötet.
Önskas övriga årsmöteshandlingar innan mötet kan dessa rekvireras från sekreteraren.
Vi bjuder på kaffe med dopp.
Välkomna.
/Styrelsen
Agenda för årsmöte i ABK den 26/2 2018:
1.
Årsmötet öppnas.
2.
Är årsmötet behörigen utlyst.
3.
Dagordningen fastställes.
4.
Val av Ordförande och Sekreterare för mötet.
5.
Val av två protokolljusterare och rösträknare.
6.
Upprättande av förteckning av närvarande, A och B-bevis noteras.
7.
Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut.
8.
Revisionsberättelse.
9.
Fastställande av resultat och balansräkning.
10.
Ansvarsfrihet för styrelsen.
11.
Propositioner och motioner till årsmötet.
12.
Fastställande av verksamhetsplan för det nya verksamhetsåret.
13.
Fastställande av medlemsavgift för det nya verksamhetsåret.
14.
Fastställande av budget för det nya verksamhetsåret.
15.
Val av Ordförande, kassör och Sekreterare.
16.
Val av fyra styrelseledamöter.
17.
Val av två Styrelsesuppleanter.
18.
Val av övriga funktionärer.
19.
Val av två revisor och en revisorssuppleant.
20.
Val av valberedning på två personer och en suppleant varav en sammankallande.
21.
Stadgeändring
22.
Övriga frågor/information
23.
Mötet avslutas.
Skribent: Björn Eriksson
Epost: This is a mailto link

Alnö Båtklubb
- Årskalender -

ABK plusgiro nr: 83 23 61 - 0
ABK Swish: 123 199 7881

 

Januari

17/1 Ärtsoppslunch i klubblokalen kl 11-14.00

Postadress:
Alnö BK - Segling
Mats Jakobsson, Sågverksvägen 71
86591 Alnö

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link